Tìm người hiến thận nhóm máu 0 tại TP.Hồ Chí Minh

Lương Phan Thị Vĩnh Phú

Tôi cần bán thận gấp nhóm máu 0

  • Quang ngố

    Cần tiền gấp muốn bán 1 quả thận

  • mình sức khỏe tốt ,máu o mình đang cần tiền trả nợ gia đình.

  • Mình là năm nhóm máu o, sức khỏe tốt, gia đình nào cần thận vui lòng gửi cho mình thông tin của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và quyền lợi của mình khi hiến thận. .mọi thông tin gửi qua mail lykutefomaique@gmail.com.

  • Để lại nhận xét