Homepage » Cấy ghép thận

Chuyên mục "Cấy ghép thận"

Ghép thận hoặc cấy ghép thận là việc cấy ghép thận của một người vào một bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối. Ghép thận thường được phân loại thành 2 trường hợp tương ứng với người hiến tặng đã chết hoặc người hiến tặng còn sống

Một số quy định pháp luật về quyền hiến, nhận mô bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

[su_document url="https://benhthan.org/wp-content/uploads/2019/11/Một-số-quy-định-pháp-luật-về-quyền-hiến-nhận-mô-bộ-phận-cơ-thể-người-và-hiến-lấy-xác.pdf" width="980" height="980" title="Một số quy định pháp luật về quyền hiến, nhận mô bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác"]