Đơn thuốc có đông trùng hạ thảo

Đơn thuốc có đông trùng hạ thảo

1. Thuốc chữa người già suy nhược, viêm khí quản mãn tính

Đông trùng hạ thảo 10 g, khoản đông hoa 6 g, tang bạch bì 8 g, cam thảo 3 g, tiểu hồi hương 2 g, nước 600 ml. Sắc còn 200 ml. Chia 3 lần uống trong ngày.

2. Thuốc bổ đông trùng hạ thảo

 

Đơn thuốc đông trùng hạ thảo

Đơn thuốc đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo 15 con. Vịt già một con, bỏ lông ruột cho sạch. Bổ đôi đầu vịt, cho đông trùng hạ thảo vào. Sau đó lấy dây đai buộc kín lại. Cài đầu vào bụng vịt rồi thêm mắn muối hầm như thường lệ, đem cho người ốm mới khỏi thân thể có hư yếu ăn.

Đặt mua đông trùng hạ thảo

Đặt mua đông trùng hạ thảo

Để lại nhận xét