Tìm người hiến thận nhóm máu 0 tại TP.Hồ Chí Minh

Mình là năm nhóm máu o, sức khỏe tốt, gia đình nào cần thận vui lòng gửi cho mình thông tin của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và quyền lợi của mình khi hiến thận. .mọi thông tin gửi qua mail lykutefomaique@gmail.com.

Để lại nhận xét